Blog

Sử dụng PC-3000 Portable III trong pháp y kỹ thuật số

Hầu hết các chuyên gia pháp y kỹ thuật số sẽ đều phải xử lý các ổ cứng bị hư hỏng. Điều này thường xuyên xảy ra và các chuyên gia sẽ phải xử lý chúng mọi lúc. Những ổ cứng như vậy hoặc là do chúng bị hư hỏng từ trước khi bị thu giữ từ những chủ sở hữu của chúng, hoặc chúng bị hư hỏng do những sai lầm trong việc lưu trữ và chuyển giao các bằng chứng kỹ thuật số.