Về tôi

Một người bình thường có đam mê về giám định số và phục hồi dữ liệu điện tử (Computer Forensics and Data Recovery – CFaDR)

Ngoài nghề chính là giảng dạy, cá nhân còn có chút kiến thức và kỹ năng về phục hồi dữ liệu trên các loại thiết bị lưu trữ khác nhau.

Xây dựng Website này với mong muốn chia sẻ những kiến thức, kỹ năng về CFaDR.

Nêu bạn có nhu cầu cả trao đổi kiến thức hay phục hồi dữ liệu. Nút liên hệ ở trên cùng bên phải menu, nút gửi email ở góc phải của màn hình.

Hi vọng các bạn sẽ tìm được điều mình muốn ở website này.