PHỤC HỒI DỮ LIỆU – SEAGATE 1TB

Ổ CỨNG SEAGATE 1TB

 Hiện tượng:

 •   Cắm vào máy tính không hoạt động ổn định
 •   Có tiếng kêu nhẹ khi khởi động
 •   Không thể truy xuất dữ liệu.

Kiểm tra sơ bộ đánh giá:

 • Ổ cứng bị “bad” nặng dẫn đến không thể hoạt động bình thường;
 • Sử dụng phần mềm Hard Disk Sentinel kiểm tra: “Failure Predicted – Attribute: 5 Reallocated Sectors Count, Count of sectors moved to the spare area. Indicate problem with the disk surface or the read/write heads.
  There are 4015 bad sectors on the disk surface. The contents of these sectors were moved to the spare area.
  201 errors occured during data transfer.
  Problems occurred between the communication of the disk and the host 1459 times.”

 

 • Không có dấu hiệu hỏng đầu từ hay hư bo mạch.

Phương án xử lý:

 • Sử dụng thiết bị chuyên dụng để tạo tệp tin ảnh nhằm trích xuất dữ liệu cần.

Kết quả:

 • Lấy lại 100% dữ liệu.

, , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *